วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมที่ 1

วันนี้ขอนำเสนอ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนอย่างมีความสุข กิจกรรมแรกคือ Crossword ค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น