วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ระดับมัธยม

สพฐ.จัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ระดับมัธยม(download) ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล(The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น