วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559

รายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น ป.4 และ ป.5

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้น ป.4 และ ป.5 ทุกคนในสังกัดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย จากการทดสอบนักเรียน ในวันที่ 29  กันยายน 2558  ที่ผ่านมา ดังนี้ ผลการทดสอบนักเรียนชั้น ป.4  และ ผลการทดสอบนักเรียนชั้น ป.5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น