วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ระดับประถม

สพฐ.ได้จัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ระดับประถม(downlaod) ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น