วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558

แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์(O-NET) ปีการศึกษา 2558

สพฐ.ได้พัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับให้ครูใช้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในการทดสอบระดับชาติ(O-NET)
https://drive.google.com/file/d/0B9s2wTzNtEhYcUNhSTdudnI1SGc/view?usp=sharing

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น